HUIDIGE STAND VAN ZAKENFIT-HIP FLITS 3


Met ingang van januari 2017 is de inclusie van deelnemers voor dit FIT-HIP onderzoek gestopt.  De derde FIT-HIP Flits brengt u op de hoogte van de actuele stand van zaken.


FIT-HIP Flits editie 3.pdf


FIT-HIP FLITS 2


FIT-HIP Flits editie 2.pdf


FIT-HIP FLITS


Een kleine drie maanden na de start van het onderzoek, is de eerste FIT-HIP FLITS (nieuwsbrief) uitgebracht.

FIT-HIP nieuwsbrief versie 1.pdfPROMOTIE TANJA DORRESTEIJN


Op 12 mei 2016 is Tanja Dorresteijn gepromoveerd op het onderwerp ‘A home-based program to manage concerns about falls’. In dit onderzoek werd onderzocht of een individuele thuisversie van het reeds eerder effectief gebleken groepsprogramma ‘Zicht op Evenwicht’ leidt tot vermindering van valangst bij (kwetsbare) thuiswonende ouderen. Dit programma, Thuis In Balans, is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Thuis is Balans is effectief gebleken in het verminderen van valangst en van de vermijding van activiteiten als gevolg van de valangst. Ook waren er minder beperkingen in het dagelijks leven en minder valpartijen binnenshuis in de groep die Thuis in Balans had gevolgd, in vergelijking met de groep die reguliere zorg ontving.


We feliciteren Tanja Dorresteijn met dit prachtige proefschrift en zijn blij met deze nieuwe inzichten en behandelmogelijkheden voor mensen met valangst!PROMOTIE JAN VISSCHEDIJK


Op 31 maart 2016 is Jan Visschedijk gepromoveerd op het onderwerp ‘Fear of Falling: in older patients after hip fracture’. Jan Visschedijk is specialist ouderengeneeskunde en is werkzaam binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ). In de periode van 2010-2016 heeft hij door middel van verschillende onderzoeken een breed (wetenschappelijk) inzicht weten te verschaffen op het onderwerp valangst bij heupfractuur patiënten die revalideren binnen de GRZ. Door de uitkomsten van zijn onderzoek weten we dat valangst een omvangrijk probleem is bij patiënten die na een heupbreuk revalideren binnen de GRZ. Helaas is er tot op heden geen behandelprogramma voorhanden voor deze patiënten. Het onderzoek heeft zich ook gericht op hoe groot het probleem is bij de andere patiënten die revalideren in de GRZ (bijvoorbeeld patiënten die revalideren na een beroerte of een geplande heupvervanging). En hoe het met de valangst gaat na ontslag naar huis. Helaas blijkt valangst ook in deze situaties een groot probleem te zijn.

 

Deze nieuwe kennis is de aanleiding geweest om een behandelprogramma voor valangst in de GRZ te ontwerpen en te onderzoeken (bij heupfractuur patiënten): het FIT-HIP onderzoek.

Wij bedanken Jan Visschedijk voor zijn inzet voor de wetenschap en feliciteren hem met dit prachtig proefschrift!


FIT-HIP STUDIE GESTART!


In februari 2016 zijn de therapeuten van de ‘interventie huizen’ (locaties die de FIT-HIP behandeling bieden) getraind om de FIT-HIP behandeling uit te voeren. Het is mooi om te zien wat een enthousiast team therapeuten meedoet aan ons onderzoek!

Nadat ook de verpleging en andere betrokken behandelaren van de deelnemende locaties verder op de hoogte zijn gebracht van het onderzoek en de onderzoeksprocedures, kon gestart worden met het onderzoek binnen een aantal locaties.

In de eerste week van maart zijn zes deelnemende locaties gestart met het FIT-HIP onderzoek en inmiddels hebben de eerste deelnemers toestemming gegeven voor deelname aan het onderzoek.

De overige vijf deelnemende locaties zijn nu in de voorbereidende fase en zullen in april gaan starten met het onderzoek.

We wensen alle locaties en deelnemers veel succes met het onderzoek!
FIT-HIP PILOT AFGEROND


In de periode van september 2015 tot en met januari 2016 heeft de FIT-HIP ‘pilot studie’ plaatsgevonden bij PW Janssen Revlidatie van Zorggroep Solis in Deventer.

In dit pilot onderzoek hebben we ‘proefgedraaid’ met de FIT-HIP behandeling en werden de onderzoeksprocedures getest. Per 1 februari 2016 is deze pilot afgerond en is de FIT-HIP behandeling geëvalueerd met de patiënten en zorgverleners. We bedanken de patiënten die hebben deelgenomen en het enthousiast behandelteam en Zorggroep Solis voor hun inzet en medewerking!


GOEDKEURING MEDSICH ETISCHE TOETSINGSCOMMISSIE


De medisch ethische toetsingscommissie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft het FIT-HIP onderzoek beoordeeld en heeft toestemming verleend om dit onderzoek uit te voeren.
DEELNEMENDE INSTELLINGEN


Tien zorgorganisaties in Zuid Holland, waaronder leden van het Universitair Netwerk voor de Care Sector - Zuid Holland (UNC-ZH), gaan meedoen aan het FIT-HIP onderzoek. Binnen elf geriatrische revalidatie zorg (GRZ) afdelingen zullen patienten worden benaderd voor deelname aan het onderzoek. Meer informatie over deelnemende instelling, vindt u onder het kopje ‘instellingen’ PUBLICATIES OVER VALANGSTVisschedijk JH, Caljouw MA, Bakkers E, van Balen R, Achterberg WP.

Longitudinal follow-up study on fear of falling during and after rehabilitation in skilled nursing facilities. BMC Geriatr. 2015 Dec 4;15:161


Visschedijk JHM, Terwee CB, Caljouw MAA, Spruit-van Eijk M, van Balen R,  Achterberg WP. Reliability and validity of the Falls Efficacy Scale-International after hip fracture in patients aged ≥65 years.  Disability and Rehabilitation, January 2015 early online: doi: 10.3109/09638288.2014.1002573

Visschedijk JHM, Caljouw MAA, van Balen R, Hertogh CMPM, Achterberg WP. Fear of falling after hip fracture in vulnerable older persons rehabilitating in a skilled nursing facility.  J Rehabil Med, 2014;46:258-263; doi: 10.2340/16501977-1264.

Visschedijk J, van Balen R, Hertogh C, Achterberg W.  Fear of Falling in Patients With Hip Fractures: Prevalence and Related Psychological Factors.  J Am Med Dir Assoc. 2013;14(3):218-20.


Visschedijk J, Achterberg W, Van Balen R, Hertoght C. Fear of falling after hip fracture: a systematic review of measurement instruments, prevalence, interventions, and related factors.2010 Journal of the American Geriatrics Society. Sept; 58 (9): 1739-48.

 

FIT-HIP nieuws